Vår personal

Torbjörn Andersson. VD på IT-konsult auti AB och systemvetare. Arbetar sällan direkt med det

tekniska för kunder. Men finns med i bakgrunden och ser till att uppdragen blir utförda.

 

 

 

Johannes Haglund. Erfaren IT-problemlösare som även bygger databaser.

 

 

 

Fredrik Reis-Nilsson. Webbsidor, HTML5 m.m.

 

                           

Anna Gunnarson. Anställd på ASPI Utbildning AB. Sköter administrationen och ibland kundkontakter för auti.