Arbetsprover

Här vill vi visa vad vi kan!

 

Ärendesystem

Syfte: Ett system för att spara ärende information så som kunders information och händelser i ärendet.

Webbsida
Användarhandbok
Systemdokumentation

Teknik som används i detta system:
MySQL – databas. HTML5 – för grund koden. CSS – för utseendet. PHP – för att prata med databasen.
JavaScript – för funktioner med mera

Autsim

Syfte: Ett system för att kunna söka på länkar som handlar om autism/asperger.

Webbsida

Systemdokumentation (kommer snart)

Teknik som används i detta system:

MySQL – databas. HTML5 – för grund koden. CSS – för utseendet. PHP – för att prata med databasen.

 

Småföretags hemsidor:

Marias Klipp

 

Café Karlsson

 

Johans Pizzeria