Affärsidé först, i ideologiska företag?

På senaste tiden har folk frågat ut mig om detaljer i ”affärsidén” (sättet att skapa intäkter, i detalj) för IT-konsult auti AB. De vill veta exakt vad vi skall sälja till kunder. De brukar inte bli nöjda med mina ganska allmänna svar, som: Tjänster kring IT-användning till småföretag, t.ex. webbplatser, databaser och lite programmering.

När man startar ett företag som drivs för vinst brukar affärsidén vara utgångspunkten. Utifrån den väljer man värderingar, organisation och personal. Jag tror att utfrågarna oreflekterat tar en modell från vinstdrivna företag, och utgår från att affärsidén har samma roll även i ideologiska (eller ”sociala”) företag. Jag tror att det är feltänk.

För ett ideologiskt företag som auti kommer värderingar först, inte vinstmotiv! Från dem kommer att vi vill skapa nytta för: Personer med autism/asperger, för deras samarbetspartners (inkl. kunder) och för samhället. Nyttan behöver inte vara pengar, utan kan vara t.ex. utveckling och bra arbete. Verksamhetsområde avgränsar vi medvetet bara grovt, för att ha flexibilitet. Detta är vår grund. Utifrån den skapar vi organisation, tar in passande anställda, och ser vad de kan lära. Utifrån de anställdas förmågor samt kundbehov tar vi sedan fram vad som kan säljas.

Affärsidéer är viktiga, men kommer inte först, för ideologiska företag som vårt.

Torbjörn Andersson, auti.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *