Arbete är svårt

Det är svårt att hitta personer med autism-diagnoser att anställa inom IT. Jag får ofta kritik när jag säger det. Kritiken brukar komma antingen från autister/aspergare som själva står långt ifrån arbetsmarknaden, eller från personal på Arbetsförmedlingen eller liknande. Båda hävdar att det finns personer att anställa om vi arbetsgivare vill.

Kritiken bygger på en falsk och orealistisk bild av hur mycket som krävs på arbetsmarknaden, menar jag. Det räcker inte att kunna komma till arbetslokalen samt kunna använda datorer privat, för att arbeta som IT-konsult. (Af har skickat flera på den nivån.) Andra, som fått sjukersättning, vill oftast inte riskera den genom att försöka arbeta igen. Och de som är etablerade i arbetslivet vill inte ha nytt osäkrare jobb.

Ekonomiskt är inte merkostnader det stora problemet, utan att de flesta skapar små intäkter. Och ev. lönebidrag täcker det bara en del av anställningskostnaden. Bidrag kräver dessutom kontakter med Arbetsförmedling, fack m.m., vilket kan bli en stor belastning om man har otur. Och kostnader för långa sjukskrivningar m.m. kan sänka små arbetsgivare. Det finns mer. Arbetssäljare måste kompensera för sina nackdelar, genom att vara väldigt bra på sina starka sidor.

Jag vill inte avskräcka. Men om personer med autism-diagnoser skall få bra IT-arbeten, måste man ha en realistisk bild av hur stora kraven är i arbetslivet nu. Utan realism är man chanslös. Lura inte i autister att det är lätt att klara arbete, om de bara får anställning av en arbetsköpare. För då dömer ni andra att misslyckas.

Torbjörn Andersson
IT-konsult auti AB

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *